Tự Tạo list nhạc nhạc nền cho Web Blog - Hồ Văn Thuyên

 

      Tạo một list nhạc cho Web hay Blog từ NhacCuaTui.Com

   Mp3.Zing.Vn thì vô cùng dễ dàng và có rất nhiều bạn đã biết .

   Nhưng các bạn đã có bao giờ nghĩ mình có thể tự Code cho

   mình một Playlist Nhạc nền không ?

   Cũng đơn giản và dễ dàng thôi !

Hồ Văn Thuyên - Nhạc Nền Web   Blog
 
 

   Các bạn có thể tải toàn bộ Code Nhạc Nền về Tại Đây .

   Và sau đó giải nén ra nha !

   Chúng ta bắt đầu bắt tay vào việc tập trung nha !

      * 1. Bạn mở file NhacNen với chương trình Notepad

         ( Chương trình này có sẵn trên máy rùi đó )

   File đó sau khi mở ra nó sẽ như sau :

         <DIV align="center">

         <object width="365" height="500">

         <embed src="flvplayer.swf" allowscriptaccess="never"

      allowscriptaccess="always"

      flashvars="&file=file.xml&displayheight=280&

      backcolor=0x000000&frontcolor=0xff00ff&

      lightcolor=0xFFFFFF&showdigits=true&

      showeq=true&showfsbutton=true&

      logo=Images/logo.png&autostart=true&

      shuffle=false&repeat=true;volume=100;

      width=365&height=500" width="365" height="500"  />

      </object>

   </DIV>

   Mình xin giải thích ý nghĩa của Code trên sau đó các bạn

   có thể tự sửa theo ý mình nha .

-          align="center" : căn khung list nhạc ở giữa trang

bạn có thể căn trái phải : left right .

-          width="365" height="500" : Chiều rộng chiều cao .

-          src="flvplayer.swf" : Địa chỉ file Flash .

-          file=file.xml : Địa chỉ file xml (Dữ liệu).

-          displayheight=280 : Hiển thị chiều cao khung nền

-          backcolor frontcolor : Màu background ( Nền )

và màu của chữ trong list nhạc .

-          lightcolor : Màu hiển thị khi ta rê chuột qua .

-          logo=Images/logo.png : Địa chỉ Lôgô của bạn.

-          autostart=true : Tự động chạy khi mở trang web ra

giá trị  =false thì nó chỉ chạy khi click chuột vào Play.

-          repeat=true : Tự động lặp lại khi chạy hết  cả list nhạc

giá trị =false nó sẽ dừng lại khi chsyj hết list nhạc.

-          volume=100 : Từ 0 đến 100 : Âm lượng của loa.

   Các bạn có thể tùy biến các giá trị trên theo ý mình . Nhưng

   có 3 file bạn không chỉnh giá trị gì hết :

            src="flvplayer.swf" file=file.xml logo=Images/logo.png

   mà bạn chỉ nên chỉnh khi đặt file đúng địa chỉ mà thôi .

   Vậy là xong một nửa rồi đó .

* 2. Bạn cũng mở file " file " bằng Notepad luôn.

Sau khi mở file đó ra nó có dạng như sau :

   <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

 <playlist version="1" xmlns="http://xspf.org/ns/0/">

 <trackList>

 

 <track>

<creator>1.[ Hồ Văn Thuyên ]</creator>

<title>Free-Loop</title>

<location>Data/Free-Loop.mp3</location>

<info>[ Hồ Văn Thuyên ] [ HoVanThuyen.VnWeBlog.Com]</info>

<image>Images/logo.jpg</image>

</track>

 <track>

<creator>2.[ Hồ Văn Thuyên ]</creator>

<title>Until-You</title>

<location>Data/Until-You.mp3</location>

<info>[ Hồ Văn Thuyên ] [ HoVanThuyen.VnWeBlog.Com]</info>

<image>Images/logo.jpg</image>

</track>

 <track>

<creator>3.[ Hồ Văn Thuyên ]</creator>

<title>I-Lay-My-Love-On-You</title>

<location>Data/I-Lay-My-Love-On-You.mp3</location>

<info>[ Hồ Văn Thuyên ] [ HoVanThuyen.VnWeBlog.Com]</info>

<image>Images/logo.jpg</image>

</track>

 

</trackList>

</playlist>

 

Giải thích :

-          <creator>1.[ Hồ Văn Thuyên ]</creator>: Người tạo .

-          <title>Free-Loop</title> : Tiêu đề hiển thị ( Tên bài hát ).

-          <location>Data/Free-Loop.mp3</location> : Địa chỉ

File .mp3 của bạn .

-          <info>.....</info>: Giới thiệu về list nhạc .

-          <image>Images/logo.jpg</image>: Địa chỉ file nền ( BaGr).

   Các bạn có thể tùy biến những gì mình vừa đề cập .

      ** Để thêm bài hát : Bạn chỉ cần cho thêm bài hát vào file : " Data "

   Sau đó tạo thêm 1 track code như sau :

        

 <track>

<creator>1.[ Hồ Văn Thuyên ]</creator>

<title>Free-Loop</title>

<location>Data/Free-Loop.mp3</location>

<info>[ Hồ Văn Thuyên ] [ HoVanThuyen.VnWeBlog.Com]</info>

<image>Images/logo.jpg</image>

</track>

         --> bao gồm : Người tạo Tên hiển thị Địa chỉ

   bài hát giới thiệu Địa chỉ hình nền vào trong file :" file " có định dạng

   là *.xml .

   Làm tất cả những việc đó xong bạn chạy thử và up lên host là chạy Ok.

   Chúc các bạn thành công !

 - Hồ Văn Thuyên -

 

 

lebangnhung

chào bạn!

bạn à mình vào blogs bạn thấy đẹp và công phu quá. bạnh học trương nào vậy?

Vầng trăng quê nhà

Cái cơ bản là việc up lên host mới là quan trọng.

Nguyển Anh Kiên

hi

cảm ơn bạn nhiều nhé hi hi

MT

MÔT LÂ`N THÂ Y BANG TRAM LÂ`N DOC!!!

CA M ON BAN DA CHI GIA O MOI DIÊ`U HAY O DÂY!

SE THU NGHIÊM COI CO CHAY DUOC KHÔNG NHA?!

VUI NHE !

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'19648','liiabj0u4i078haj5hgkeknd71','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-26 08:26:04','/a258466/tu-tao-list-nhac-nhac-nen-cho-web-blog-ho-van-thuyen.html')